Informacja Wójta Gminy Kłodzko – wykaz nr 16/2022

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8A

Data Publikacji: 14 lipca, 2022

Ilość wizyt: 243

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA Wójta Gminy Kłodzko

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  dnia 21.07.2022 r. do dnia 11.08.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości do zbycia:

Wykaz nr 16/2022– dz. nr 163 o pow. 0,52 ha w Romanowie, do sprzedaży w drodze przetargu

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gosp. nieruch. do dnia 01.09.2022 r.