Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przezn. do oddania w najem

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 20 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 46

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę) zgodnie  z  Zarządzeniem Nr: 216/B/2022, 217/B/2022, 218/B/2022, 219/B/2022, 220/B/2022, 221/B/2022, 222/B/2022, 223/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 czerwca 2022 roku.