Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 20 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 89

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 17 czerwca
2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 891/10 AM3 o powierzchni 0,1782 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 17 czerwca
2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Dolnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 891/9 AM3 o powierzchni 0,1614 ha.