Informacja Burmistrza Radkowa o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do zbycia poł. w Gajowie- dz. nr 182/3 AM1

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 14 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 39

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż

na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości
Zarządzeniem nr 109/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 13 czerwca 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Gajowie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 182/3 AM1 o powierzchni 0,1388 ha.