Informacja Burmistrz Miasta i Gminy Radków o wywieszeniu wykazów

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 10 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 132

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż:

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 czerwca
2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 685/12 AM3 o powierzchni 0,0024 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 105/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 czerwca
2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 685/13 AM3 o powierzchni 0,0024 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 czerwca
2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 685/15 AM3 o powierzchni 0,0317 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 czerwca
2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 685/16 AM3 o powierzchni 0,0804 ha.

– na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 9 czerwca
2022r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz dotyczy części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 465/17 AM1 o powierzchni 7,23 m2 i gminną nieruchomość gruntową położoną w Wambierzycach oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 465/14 AM1 o powierzchni 30,00 m2

Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 10 czerwca  2022r. do 1 lipca2022r.