Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 76

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 02 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 129

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, stronie UMiG Sobótka oraz na BIP w terminie od 02.06.2022 r. do dnia 02.07.2022 r. zostało wywieszone Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka:

Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. – w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka