Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko na sprzedaż nieruchomości- pojazd samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 8a

Data Publikacji: 19 maja, 2022

Ilość wizyt: 58

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości- pojazd samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461

 

Opis przedmiotu postępowania:

– marka/model pojazdu: samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461

– rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 5 osobowe

– nr rejestracyjny: DKL HK98

– nr identyfikacyjny VIN: WDB46133717097003

– rok produkcji: 1994

– kolor: ciemno- zielony

– pojemność/moc silnika: 2874 ccm / 70 kW (95KM)

– dopuszczalna masa całkowita: 2600 kg

– przebieg podany: 201.909 km

– data pierwszej rejestracji: 23.11.1994 r.

 

Zgodnie z treścią Opinii z dnia 26.03.2022 r. rzeczoznawcy w samochodzie występują części do naprawy: a) nadwozie: pokrywa przednia, błotnik przedni, drzwi boczne, drzwi tyłu nadwozia, płyta podłogowa, dach, b) wyposażenie: zderzak przedni, reflektor, lampa kierunkowskazu przedniego, zderzak tylny, fotel przedni, fotele (kanapa) tylne, wykładzina dachu, wykładziny wewnętrzne ścian, c) silnik z osprzętem: układ wtrysku paliwa z modułem sterującym, filtr powietrza, sprzęgło;

części do wymiany: a) nadwozie: błotnik tylny, b) wyposażenie: reflektor, fotel przedni, wykładziny podłogi, szyba przednia, c) zawieszenie przednie z układem kierowniczym: amortyzator, tarcza hamulcowa, zacisk hamulca z osłoną i elementami ciernymi, d) zawieszenie tylne: amortyzator, tarcza hamulcowa/bęben, zacisk hamulca z osłoną i elementami ciernymi, e) reszta: opona kola przedniego, opona koła tylnego.

Przedmiot sprzedaży można oglądać we wszystkie dni robocze w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, pod nr. 691-853-067.

 

Cena wywoławcza pojazdu- 20.000,-zł brutto w tym VAT 23 %  

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2022 roku.

– kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy dołączyć do oferty,

– wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane  zwrócone zostanie  niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni od zamknięcia  przetargu,

– wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

– wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2022 roku w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg MERCEDES- BENZ” .

Oferta powinna  być  sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

1 – imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta,

2 – oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3 – oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży  lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

4 – kserokopię dowodu wpłaty wadium.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2022 roku, o godz. 10.20; przy otwarciu ofert mogą być obecne inne osoby niż członkowie komisji przetargowej.

Przeniesienie własności nastąpi na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej z wybranym oferentem.

 

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój  nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 

 

Wójt Gminy

      /-/  Zbigniew Tur

 

Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140