Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do dzierżawy – dz. nr 33/3 (AM-5) obręb Zacisze

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 12 maja, 2022

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

 

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na
stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl) na okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2022 r. do dnia 02.06.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 96.0050.2022 z dnia 11 maja 2022 r., który dotyczy trzech dodatkowych pomieszczeń gospodarczych o powierzchniach: I) pom. 6,00 m2; II) pom. 24,60 m2; III) pom. 22,30, zlokalizowanych w budynku Walecznych 14-14a, który położony jest na dz. nr 33/3 (AM-5) obręb Zacisze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00013117/6, z przeznaczeniem na cele składowe.