Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w dzierżawę poł. w Kłodzku przy ul. Półwiejskiej- dz. nr 41 (AM-6), obręb Ustronie

Organ Ogłaszający:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Data Publikacji: 06 maja, 2022

Ilość wizyt: 49

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 06.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r.  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 2 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 92.0050.2022 z dnia 06.05.2022 r.

Nieruchomość o pow. 1117,00 m2  położona w Kłodzku przy ul. Półwiejskiej, oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 41 (AM-6) obręb Ustronie, wpisana do księgi wieczystej SW1K/00092742/3, z przeznaczeniem na cele składowo – magazynowe.