Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenie nr 59

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 05 maja, 2022

Ilość wizyt: 143

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na BIP w terminie od 05.05.2022 r. do dnia 05.06.2022 r. zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 5 maja 2022 r. – w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – działka: nr 32/3 AM-1, o. Olbrachtowice, nr 32/4 AM-1, o. Olbrachtowice, nr 73/2 AM-1, o. Olbrachtowice, nr 73/3 AM-1, o. Olbrachtowice, nr 73/4 AM-1, o. Olbrachtowice,