Przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Data Publikacji: 27 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 75

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 przy ulicy Bocznej nr 6 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Długiej nr 11 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 przy alei Niepodległości nr 7 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz o ogłoszeniu kolejnego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ulicy Lwa Tołstoja nr 14 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

 

  1. 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 składającego się z: jednego pokoju i kuchni z wc o powierzchni 44,00 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Bocznej nr 6 (poddasze-V ostatnia kondygnacja), położonym na działce nr 546 o powierzchni 429 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014985/5 oraz działki nr 545 o powierzchni 59 m² i działki nr 547 o powierzchni 319 m², dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027000/1.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 546 oraz  z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działek: nr 545  i nr 547. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 95 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-44/VI/22 odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 34,10 m² + (pomieszczenie przynależne: komórka piwniczna nr 6 o powierzchni 2,40 m²), mieszczącego się w budynku przy ulicy Długiej nr 11 (III piętro-IV kondygnacja), położonym na działce nr 2077 o powierzchni 146 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035858/9 oraz działce nr 2055 o powierzchni 276 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035859/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 2077 i 2055.          Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 90 000,00 zł.

Wadium wynosi 9 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-45/VI/22 odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

3. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 składającego się z: pokoju i pokoju z aneksem kuchennym oraz przedpokoju + natrysk (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej) o powierzchni 48,30 m², mieszczącego się w budynku przy alei Niepodległości nr 7 (poddasze-VI kondygnacja), położonym na działce nr 2333 o powierzchni 498 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014990/3 oraz działce nr 2332 o powierzchni 175 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031954/4.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2333 oraz                                z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2332. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 22 lutego 2022 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego  przetargu wynosi – 120 000,00 zł.

Wadium wynosi 12 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-46/VI/22 odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 składającego się z: trzech pokoi, kuchni i dwóch przedpokoi o powierzchni 92,23 m² (wc ujęte w częściach wspólnych), mieszczącego się w budynku przy ulicy Lwa Tołstoja nr 14 (II piętro-III kondygnacja), położonym na działce nr 159 o powierzchni 306 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040158/0 oraz działce nr 157 o powierzchni 447 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00037476/1. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 159 oraz działki nr 157. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 07 grudnia 2021 roku. II przetarg odbył się 15 marca 2022 roku.

 

Cena wywoławcza do drugiego  przetargu wynosi – 150 000,00 zł.

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-47/VI/22 odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 13:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.