Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka – Zarządzenia nr 49, 50

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 27 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 132

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz na BIP w terminie od 26.04.2022 r. do dnia 26.05.2022 r. zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wraz z załącznikami:

Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego publicznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka – działka nr 14/1, AM-19, o. Sobótka, o pow. 1,4892 ha, KW nr WR1K/00094986/0; działka nr 14/4, AM-19, o. Sobótka, o pow. 1,7511 ha, KW nr WR1K/00094986/0.

Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. – w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobótka – działka nr 272/7, AM-1, o. Sobótka, o pow. 2,0200 ha, KW nr WR1K/000262372/2.