Przetarg na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 04 kwietnia, 2022

Ilość wizyt: 146

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 6-6a przy ulicy Grodzkiej nr 1 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

 

  1.  Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 6-6a składającego się z: dziewięciu pokoi, łazienki, kuchni, wc, spiżarki i przedpokoju o powierzchni 240,90 m² + pomieszczenia przynależne w piwnicy komórka nr 6 o powierzchni 8,60 m² oraz komórki nr 6a: o powierzchni 7,20 m² i o powierzchni 10,70 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Grodzkiej nr 1 (III piętro) w Świdnicy, położonym na działce nr 1947 o powierzchni 493 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00019480/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 500 000,00 zł.

Wadium wynosi 50 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-27/VI/22 odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

————————————————————————————————-

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 2