Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas 12 miesięcy

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 12 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 59

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

 

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 12 miesięcy – dotyczący lokalu użytkowego położonego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 57 o łącznej powierzchni 67,72 m², w budynku usytuowanym na działce gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 37 (AM-3) obręb Centrum, na rzecz Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy społecznej w Kłodzku roku 2022 r.”.