Informacja Wójta Marcinowic o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 05 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 47

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Marcinowice  informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży i dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Wójta Nr 123/21, Nr 124/21, Nr 125/21.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 473/1 o pow. 0,0203 ha obręb Strzelce, przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. nr 159/1.
  2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 256/7 o pow.  0,0750 ha obręb  Biała, przeznacza się do dzierżawy.
  3. Nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 58/3 o pow. 0,10 ha  obręb Śmiałowice, działka nr 260/2 o pow. 0,38 ha obręb Tworzyjanów, działka nr 228/2 o pow. 0,23 ha obręb Zebrzydów, przeznacza się do dzierżawy.

 

Wykazy zamieszczone zostały na stronie internetowej:  bip.marcinowice.pl

 

 

 Wójt

/-/ Stanisław Leń