Informacja Wójta Dobromierza o wywieszeniu wykazu nieruch. grunt. niezabudowanej przezn. do sprzedaży- dz. nr 330/7 obręb Szymanów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 05 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 35

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 04 stycznia 2022 r.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz Plac Wolności 24 oraz w biuletynie informacji publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 330/7 obręb Szymanów o powierzchni 0,14 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Dobromierz i została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin