Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 05 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 71

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. im. Warszawy-Centrum 12 m. 2 wraz z udziałem 24/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 73/10 (AM-3) obręb Jurandów o powierzchni 0,0804 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00099610/8,stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr1.0050.2022 z dnia3 stycznia 2022 r.

 

      Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 5 stycznia 2022 r.  do dnia 27 stycznia 2022 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16 lutego 2022 r.