Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruch. przezn. do sprzedaży -dz. nr 175/14 (AM-13), obręb Jurandów

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 16 grudnia, 2021

Ilość wizyt: 74

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że 

 

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, poł. w Kłodzku, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 175/14 (AM-13), obręb Jurandów o pow. 0,0398 ha. Nieruchomość ujawniona została w księdze wieczystej o numerze SW1K/00042677/1

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze. zm.) powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres 21 dni
tj. od 16.12.2021 r. do dnia 07.01.2022 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 28.01.2022 r.