Informacja Wójta Dobromierza o wywieszeniu wykazów nieruch. przeznaczonych do sprzedaży

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 23 listopada, 2021

Ilość wizyt: 55

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 22 listopada 2021 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz – pl. Wolności 24 oraz w biuletynie informacji publicznej, zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych ewidencyjnie jako działki o numerach 62/28; 62/30; 62/33; 62/34 obręb Gniewków. Nieruchomości stanowią własność Gminy Dobromierz i zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin