Informacja Burmistrza Strzegomia o wywieszeniu wykazów nieruch. przezn. do sprzedaży

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 19 listopada, 2021

Ilość wizyt: 30

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczonych do:

–  sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 352/B/2021, Nr 353/B/2021, Nr 354/B/2021, Nr 355/B/2021, Nr 356/B/2021 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 listopada 2021 r.