Przetarg na sprzedaż wolnych lokali użytkowych- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 03 listopada, 2021

Ilość wizyt: 49

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 01 przy ulicy Trybunalskiej nr 5 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr A przy ulicy Grodzkiej nr 19 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.  

 

1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu użytkowego nr 01 składającego się z: 2 pomieszczeń o funkcji handlowo-usługowej, wc, przedsionka przy wc i korytarza o powierzchni 56,82 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Trybunalskiej nr 5, położonym na działce nr 2271 o powierzchni 112 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00017518/2.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 19 sierpnia 2021 r

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 380 000,00 zł.

Wadium wynosi 40 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-107/XII/21 odbędzie się w dniu 09.12.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.


2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu użytkowego nr A składającego się z : pięciu pokoi w tym jeden z wydzielonym wc o powierzchni 76,70 m², usytuowany w obrębie I piętra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Grodzkiej nr 19, położonym na działce nr 1921 o powierzchni 1029 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00023498/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1921. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 280 000,00 zł.

Wadium wynosi 28 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-108/XII/21 odbędzie się w dniu 09.12.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.