Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 11 października, 2021

Ilość wizyt: 151

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 212/21 z dnia 08 października 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 11 października 2021 r. do 01 listopada 2021 r.
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało również podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 213/21 z dnia 08 października 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 11 października 2021 r. do 01 listopada 2021 r.
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radków  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało także podane do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 214/21 z dnia 08 października 2021 r. wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 11 października 2021 r. do 01 listopada 2021 r.