Informacja Wójta Gminy Marcinowice o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 11 października, 2021

Ilość wizyt: 44

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Marcinowice  informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Wójta Nr 95/21, Nr 96/21, 97/21.

  1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 51/1, AM-1, pow. 0,31 ha obręb Gola Świdnicka, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 80, AM-1, pow. 0,35 ha obręb Śmiałowice, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  3. Nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 68/8, AM-1, pow. 0,60 ha obręb Szczepanów, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz zamieszczony został na stronie internetowej:  bip.marcinowice.pl

 

 

 Wójt

/-/ Stanisław Leń