Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 08 października, 2021

Ilość wizyt: 57

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszkaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl )  na okres 21 dni tj. od 08.10.2021 r. do 29.10.2021 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 214 0050.2021 z dnia 08.10.2021 r., część nieruchomości o powierzchni 400,00 m2 położonej w Kłodzku ul. Korczaka ozn. geodez. jako dz. nr 8/3 (AM-8) obręb Zagórze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089859/2, z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego.