Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 08 października, 2021

Ilość wizyt: 50

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wodnej 1 m. 1 o powierzchni 34,59 m² wraz z udziałem 17/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 74/10 (AM-4) obręb Twierdza o powierzchni 0,0069 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00055782/4, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 215.0050.2021 z dnia
8 października 2021 r.

Termin zamieszczenia wykazu

Od dnia 08.10.2021 r.  do dnia 29.10.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 19.11.2021 r.