Dzierżawa nieruchomości w Owieśnie, Roztoczniku, Nowiźnie i Jędrzejowicach

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy Dzierżoniów

Miejscowość:

Dzierżoniów

Kod pocztowy:

58-200

Ulica:

Piastowska 1

Data Publikacji: 07 października, 2021

Ilość wizyt: 347

Dokumenty do pobrania:

W siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony od 7.10.2021 r. do 28.10.2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie Owiesno, Roztocznik, Nowizna i Jędrzejowice.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów: https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ogloszenia/501302_wykaz-nieruchomosci.html.

Więcej informacji odnośnie dzierżawy można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 8325685.