Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radków o wywieszeniu wykazów

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 06 października, 2021

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje,

iż na tablicy tut. Urzędu podane  zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 207/21 i 2085/21, Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 5 października 2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykazy dotyczą gminnych
nieruchomości gruntowych usytuowanych w Wambierzycach, oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki r 799/5 i 799/6. Wykazy zostały wywieszone na okres od dnia 6 października 2021r. do 27 października 2021