Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.10.2021 – o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 01 października, 2021

Ilość wizyt: 92

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl  oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 01.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 210.0050.2021 z dnia 30.09.2021 r., część nieruchomości o powierzchni 12,50 m2 położonej w Kłodzku przy ul. Warty, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/3 (AM-9) obręb Jurandów, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00095609/0, z przeznaczeniem na cele reklamowe (ustawienie  1 urządzenia reklamowego jednostronnego o pow. 12,50 m2).