Informacja Burmistrza Kłodzka o wywieszeniu wykazu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 20 września, 2021

Ilość wizyt: 63

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta Kłodzka

informuje, że

 

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, iż na stronie internetowej w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Kłodzku, przy ul. Noworudzkiej, ozn. geodez. jako działka nr 9 (AM-20), obręb Leszczyna o pow. 0,6151 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00088547/5.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze. zm.) powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres 21 dni
tj. od 20.09.2021 r. do dnia 11.10.2021 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 02.11.2021 r.