Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej o wywieszeniu wykazu- dz.nr 364/1, położona w Chocieszowie

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

57-340

Ulica:

Wolności 42

Data Publikacji: 14 września, 2021

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

O G Ł O S Z E N I E  N R 8 / 2021
BURMISTRZA SZCZYTNEJ
z dnia 14 września 2021 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich :
– działka nr 364/1, położona w Chocieszowie gmina Szczytna .

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w terminie do dnia 5 października 2021 r.