Przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i lok. usługowego- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 08 września, 2021

Ilość wizyt: 135

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Kraszowickiej nr 21 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Długiej nr 27 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu i I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 01 przy ulicy Przechodniej nr 9 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

 

  1. 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 składającego się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i przedpokoju 70,88 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy Kraszowickiej nr 21, położonym na działce nr 165 o powierzchni 580 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026053/0.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 195 000,00 zł.

Wadium wynosi 20 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-88/X/21 odbędzie się w dniu 12.10.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 36,40 m², usytuowany na poddaszu – V kondygnacji dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 20,10 m², usytuowany na III piętrze – IV kondygnacji, mieszczącego się w budynku przy ulicy Długiej nr 27, położonym na działce nr 2089 o powierzchni 101 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00063126/4 oraz działki nr 2084  o powierzchni 324 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030758/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

I przetarg odbył się w dniu 13.05.2021 r.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu wynosi – 60 000,00 zł.

Wadium wynosi 6 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-89/X/21 odbędzie się w dniu 12.10.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu użytkowego nr 01 składającego się z: sali sprzedaży, magazynu, korytarza i wc o powierzchni 87,80 m², mieszczącego się w budynku przy ulicy  Przechodniej nr 9, położonym na działce nr 1640 o powierzchni 280 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014289/6.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 300 000,00 zł.

Wadium wynosi 30 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-90/X/21 odbędzie się w dniu 12.10.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.