Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 lipca, 2021

Ilość wizyt: 69

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 27.07.2021 r. do dnia 11.08.2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Lokal użytkowy o powierzchni 10,30 m2 położony jest na parterze budynku przy ul. Bohaterów Getta 1, w obrębie działki nr 62/1 (AM-2), obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/0055181/1 z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Kłodzkich.