Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego

Data Publikacji: 19 lipca, 2021

Ilość wizyt: 72

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 19.07.2021 r. do 09.08.2021 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, część nieruchomości o powierzchni 10,00 m2 położonej w Kłodzku, przy ul. Wojska Polskiego ozn. geodez. jako dz. nr 52 (AM-1) obręb Centrum, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00095524/0, z przeznaczeniem na ustawienie letniego ogródka gastronomicznego.