Informacja Burmistrza Strzegomia

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 09 lipca, 2021

Ilość wizyt: 24

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem Nr:  171/B/2021, 172/B/2021, 173/B/2021,  174/B/2021, 175/B/2021, 176/B/2021, 177/B/2021, 178/B/2021, 179/B/2021, 180/B/2021,  181/B/2021, 182/B/2021, 183/B/2021, 184/B/2021,  185/B/2021,  186/B/2021,  187/B/2021 Burmistrza  Strzegomia,  z dnia  7 lipca  2021 roku.