Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 07 lipca, 2021

Ilość wizyt: 501

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Radkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 129/21 z dnia 6 lipca 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnego udziału wynoszącego 1/3 w nieruchomości niezabudowanej położonej w Ścinawce Dolnej, składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie numerami 473, 474/3 i 506 obręb Ścinawka Dolna. Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres od 7 lipca do 28 lipca 2021 r