Przetarg na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego- UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 30 czerwca, 2021

Ilość wizyt: 124

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Środkowej nr 8 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

 

  1. 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z: dwóch pokoi (jeden wtórnie wydzielony) i kuchni o powierzchni 41,60 m² + (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej), usytuowanego na II piętrze – III kondygnacji, mieszczącego się w budynku przy ulicy Środkowej nr 8, położonego na działce nr 2039 o powierzchni 330 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039157/3 oraz na działce nr 2053 o powierzchni 287 m², dla której Sąd Rejonowy nieruchomość Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00035494/9.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 100 000,00 zł.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-74/VIII/21 odbędzie się w dniu 03.08.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.