Informacja Wójta Gminy Marcinowice o wywieszeniu wykazów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 30 kwietnia, 2021

Ilość wizyt: 101

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Marcinowice  informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży, dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Wójta Nr 38/21, Nr 39/21, 40/21, 41/21.

 

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 430/1 o pow. 0,0980 ha obręb Wirki, zabudowana budynkiem gospodarczym (stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego) przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jej użytkownikowi wieczystemu.
  2. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 430/2 o pow. 0,0673 ha obręb Wirki, zabudowana budynkiem gospodarczym (stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego) przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jej użytkownikowi wieczystemu.
  3. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 430/4 o pow. 0,1931 ha obręb Wirki, zabudowana budynkiem gospodarczym (stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego) przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jej użytkownikowi wieczystemu.
  4. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 430/6 o pow. 0,5128 ha obręb Wirki, niezabudowaną przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jej użytkownikowi wieczystemu.

Wykaz zamieszczony zostały na stronie internetowej:  bip.marcinowice.pl.

 

 

 

 

 Wójt

/-/ Stanisław Leń