Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 14 kwietnia, 2021

Ilość wizyt: 101

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Gmina Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej/Obr.6 Am 11/ tj. :

 

  • działka nr 1068/23 o powierzchni 0,1215 ha
  • działka nr 1068/24 o powierzchni 0,1111 ha
  • działka nr 1068/33 o powierzchni 0,1300 ha
  • działka nr 1068/34 o powierzchni 0,1597 ha

 

 

 

Dla przedmiotowych działek  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00049550/1.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób. Każda z działek jest sprzedawana jako odrębny przedmiot sprzedaży.

Przedmiotowe działki  przeznaczone są do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1068/23 o pow. 0,1215 ha  wynosi – 129 150,00 zł brutto.

 

105 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 24 150,00 zł  = 129 150,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 10 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-49/V/21 odbędzie się w dniu 18-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

 

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1068/24 o pow. 0,1111 ha wynosi – 116 850,00 zł brutto.

 

95 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 21 850,00 zł = 116 850,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-50/V/21 odbędzie się w dniu 20-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1068/33 o pow. 0,1300 ha wynosi – 137 760,00 zł brutto.

 

112 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 25 760,00 zł = 137 760,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

Przetarg Nr P-51/V/21 odbędzie się w dniu 20-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1068/34 o pow. 0,1597 ha wynosi – 166 050,00 zł brutto.

 

135 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 31 050,00 zł = 166 050,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-52/V/21 odbędzie się w dniu 20-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.