Przetarg na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 07 kwietnia, 2021

Ilość wizyt: 68

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Długiej nr 27 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Westerplatte nr 52 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ulicy Łukowej nr 6 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

  1. 1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 36,40 m², usytuowany na poddaszu – V kondygnacji dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 20,10 m², usytuowany na III piętrze – IV kondygnacji, mieszczącego się w budynku przy ulicy Długiej nr 27, położonym na działce nr 2089 o powierzchni 101 m², dla której Sąd Rejonowy   w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00063126/4 oraz działki nr 2084  o powierzchni 324 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030758/3.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego  przetargu wynosi – 60 000,00 zł.

Wadium wynosi 6 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-45/V/21 odbędzie się w dniu 13.05.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.


 

2. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 składającego się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 28,60 m² + (pomieszczenie przynależne: piwnica nr 6 o powierzchni 2,90 m²), usytuowany na II piętrze – III kondygnacja, mieszczącego się w budynku przy ulicy Westerplatte nr 52, położonym na działce nr 3184 o powierzchni 426 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033427/5.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 55 000,00 zł.

Wadium wynosi 6 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-46/V/21 odbędzie się w dniu 13.05.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————-

 

  1. Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z: dwóch pokoi i wc o powierzchni 42,33 m² + (pomieszczenia przynależne: kuchnia o powierzchni 14,36 m² – III piętro oraz komórka na parterze o powierzchni 2,90 m²), usytuowany na III piętrze – IV kondygnacja, mieszczącego się w budynku przy ulicy Łukowej nr 6, położonym na działce nr 2160 o powierzchni 210 m², dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039172/4.

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 90 000,00 zł.

Wadium wynosi 9 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-47/V/21 odbędzie się w dniu 13.05.2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.