Odwołanie przetargu – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 31 marca, 2021

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

ODWOŁANIE PRZETARGU

Prezydent Miasta Świdnicy

Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-10

informuje, że odwołuje w części przetarg numer P-35/IV/21, dotyczący

najmu lokalu użytkowego  w Świdnicy przy ulicy Al. Niepodległości 12 A,

który miał się odbyć w dniu 22-04-2021 r. o godz. 11:30,

z powodu przeznaczenia lokalu  na cele społeczne, związane ze wspieraniem inicjatyw społecznych świdnickich organizacji pozarządowych.