Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 29 marca, 2021

Ilość wizyt: 250

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, iż na tablicy tut. Urzędu podany  został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 65/21, Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 26 marca 2021r. wykazy nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 3 usytuowanej w budynku położonym w miejscowości Radków przy ul. Krótkiej 3. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 29 marca 2021r. do 19 kwietnia 2021r.