Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w najem- OSiR w Strzegomiu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 18 marca, 2021

Ilość wizyt: 88

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.       z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.) Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom przeznaczone do oddania w najem zgodnie z uchwałą   nr 01/03/2021 Zarządu OSiR sp. z o.o.   w Strzegomiu z dnia 18 marca 2021 r. na cele  związane   z działalnością handlową, gastronomiczną, rozrywkową prowadzoną na terenie OSiR Sp. z o.o.   w Strzegomiu.