Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 10 marca, 2021

Ilość wizyt: 67

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Gmina Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej/Obr.6 Am 11/ tj. :

 

  • działka nr 1068/25 o powierzchni 0,0743 ha
  • działka nr 1068/26 o powierzchni 0,0984 ha
  • działka nr 1068/27 o powierzchni 0,0841 ha

 

Dla przedmiotowych działek  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00049550/1.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób. Każda z działek jest sprzedawana jako odrębny przedmiot sprzedaży.

Przedmiotowe działki  przeznaczone są do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1068/25 o pow. 0,0743 ha  wynosi – 116 850,00 zł brutto.

 95 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 21 850,00 zł  = 116 850,00 zł brutto.

Wadium wynosi 10 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-28/IV/21 odbędzie się w dniu 13-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1068/26 o pow. 0,0984 ha wynosi – 153 750,00 zł brutto.

125 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 28 750,00 zł = 153 750,00 zł brutto.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

 

Przetarg Nr P-29/IV/21 odbędzie się w dniu 13-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 1068/27 o pow. 0,0841 ha wynosi – 135 300,00 zł brutto.

110 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 25 300,00 zł = 135 300,00 zł brutto.

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-30/IV/21 odbędzie się w dniu 13-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.