Przetargi na dzierżawę nieruchomości – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 marca, 2021

Ilość wizyt: 296

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Radków informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podane zostały do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na dzierżawę ;

– działek nr 11 i 12 obręb Ścinawka Dolna.  Przetarg odbędzie się  dnia 15.04.2021 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radków przy ul. Rynek 1 w Radkowie w sali konferencyjnej w przyziemiu ratusza.

– działek nr 137/4,152/10,182 obręb Ścinawka Dolna.  Przetarg odbędzie się  dnia 15.04.2021 r. o godzinie 10.40 w Urzędzie Miasta i Gminy Radków przy ul. Rynek 1 w Radkowie w sali konferencyjnej w przyziemiu ratusza.

– działek nr 487/1 i 482/3 obręb Ścinawka Dolna.  Przetarg odbędzie się  dnia 19.04.2021 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radków przy ul. Rynek 1 w Radkowie w sali konferencyjnej w przyziemiu ratusza.

– działek nr 152/4,152/5 i 289/10 obręb Ścinawka Dolna.  Przetarg odbędzie się  dnia 19.04.2021 r. o godzinie 10.40 w Urzędzie Miasta i Gminy Radków przy ul. Rynek 1 w Radkowie w sali konferencyjnej w przyziemiu ratusza.

Ogloszenie_o_przetargu_dz._152-4__152-5_i_289-10-3
Ogłoszenie o przetargu dz. 11 i 12
Ogłoszenie o przetargu dz. 487-1 i 482-3
Ogłoszenie o przetargu dz. 137-4_ 152-10 i 182