Odwołanie przetargu nieruchomości, dz. nr  305/2, AM-1, Obr. Międzyrzecze

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 23 lutego, 2021

Ilość wizyt: 40

Dokumenty do pobrania:

O g ł o s z e n i e

         Burmistrz Strzegomia w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

o d w o ł u j e

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki
nr  305/2, AM-1, Obr. Międzyrzecze położonej w Międzyrzeczu ogłoszony na dzień
11 marca 2021 r.  na godz. 1000.

Przetarg zostaje odwołany w związku z planowaną zmianą przeznaczenia powyższej działki
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze.