Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 22 lutego, 2021

Ilość wizyt: 260

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podane zostały do publicznej wiadomości Zarządzeniami nr 30/21, 31/21, 32/21 oraz 33/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 19 lutego 2021 r. wykazy gminnych nieruchomości gruntowych do zbycia oznaczonych geodezyjnie nr 755/8, 755/9, 755/10
oraz 755/11 położonych w Radkowie przy ul. Łąkowej. Wykazy te zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 15 marca 2021 r.