Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 17 lutego, 2021

Ilość wizyt: 61

Dokumenty do pobrania:

                                         

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż działek  położonych w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Odnowiciela pod zabudowę usługową.

 

I przetarg odbył się w dniu 22.10.2020 r.

II przetarg odbył się w dniu 12.01.2021 r.

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Odnowiciela /Obr.2 Am 2/ tj. :

 

  • działka nr 18/2 o powierzchni 0,3012 ha
  • działka nr 18/3 o powierzchni 0,3462 ha

 

Dla przedmiotowych działek  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00019918/0.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób. Każda z działek jest sprzedawana jako odrębny przedmiot sprzedaży.

Przedmiotowe działki  przeznaczone są do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.

 

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu dla działki nr 18/2 o pow. 0,3012 ha  wynosi – 369 000,00 zł brutto.

 

300 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 69 000,00 zł  = 369 000,00 zł brutto.

Wadium wynosi 30 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-21/III/21 odbędzie się w dniu 25-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

Cena wywoławcza do trzeciego przetargu dla działki nr 18/3 o pow. 0,3462 ha wynosi – 319 800,00 zł brutto.

 

260 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 59 800,00 zł = 319 800,00 zł brutto.

 

Wadium wynosi 30 000,00 zł.

 

Przetarg Nr P-22/III/21 odbędzie się w dniu 25-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.