Informacja o wywieszeniu wykazów – Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 17 lutego, 2021

Ilość wizyt: 43

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA  INFORMUJE

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1990 z późn. zm.)  informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone na okres  21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:

–  oddania  w najem  (dzierżawę)    zgodnie  z  Zarządzeniem Nr:  36/B/2021, 37/B/2021, 38/B/2021,  39/B/2021, 40/B/2021, 41/B/2021, 42/B/2021, 43/B/2021, 44/B/2021, 45/B/2021, 46/B/2021, 47/B/2021 Burmistrza  Strzegomia,  z dnia   12 lutego 2021 roku.