Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – UM Świdnica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Świdnica

Kod pocztowy:

58-100

Ulica:

Armii Krajowej 49

Data Publikacji: 15 lutego, 2021

Ilość wizyt: 58

Dokumenty do pobrania:

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki  położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej na rzecz współwłaścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych położonych przy ul. Szarych Szeregów oraz  właściciela nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Świdnicy.

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działki położonej  w Świdnicy przy ul. Przemysłowej /Obr.3  Am 2/ tj. :

 

  • działka nr 91 o powierzchni 0,4206 ha

 

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00020498/9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Przedmiotowa działka  przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych położonych przy ul. Szarych Szeregów oraz ul. Przemysłowej w Świdnicy.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu dla działki nr 91 o pow. 0,4206 ha wynosi: 615 000,00 zł brutto.

 

              500 000,00 zł netto + 23% VAT t.j. 115 000,00 zł = 615 000,00 zł brutto

Wadium wynosi 50 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-23/IV/21 odbędzie się w dniu 20-04-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.