Informacja Wójta Gminy Łagiewniki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Łagiewniki

Kod pocztowy:

58-210

Ulica:

ul. Jedności Narodowej 21

Data Publikacji: 15 lutego, 2021

Ilość wizyt: 325

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

 

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 21997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej 21 oraz do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, został wywieszony na okres 21 dni od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dotyczący dzierżawy część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 101/8 położona w obrębie Łagiewniki z przeznaczeniem na prowadzenie przydomowego ogródka.